เกี่ยวกับ KAWAI

kawai_about

     Kawai Music School ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1956 กว่า 60 ปีแล้ว กับการค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรี ศึกษากับการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัย 1 ปี ที่มีปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กๆ ทุกคนตั้งแต่วัยเพียง 1 ปีโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง

จุดเด่นของ Kawai Music Education System

     1.บุคลิกภาพเฉพาะ
            ให้โอกาศเด็กๆ ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอย่างอิสระไม่ปิดกั้นหรือบังคับ

     2. พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
            เราสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาศพัฒนาบุคคลิกภาพที่ดีของตนเองให้สมบูรณ์

     3. บุคลากรที่มีคุณภาพและเข้าใจพัฒนาการของเด็ก
            เราภูมิใจที่มีคุณครูที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของเด็กๆ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ

     รูปแบบเฉพาะของการเรียนสไตล์ Kawai Education System ที่ใช้ Eurhythmics ในชั้นเรียนตั้งแต่อายุ 1-4 ปี ให้ทุกๆ ส่วนของร่างกายได้สัมผัสกับทำนอง จังหวะ และแนวประสานของบทเพลง จากการบรรเลงเปียโนและเสียงร้องของครูผู้สอน สำหรับเด็กวัน 4 ปีขึ้นไป จะมีความสามารถในการแสดงออกทางดนตรีผ่านการเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างอิสระเด็กๆ จะได้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้นสอนหลักสูตรในช่วง 1-4 ขวบ

© 2015   Music School (Thailand)