หลักสูตร

กำลังมองหน้าหลักสูตรที่เหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

Course-Categories-SectionGROUP ONLY คือ หลักสูตรที่เรียนกันเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับช่วงอายุ 1 – 4 ปี
INDIVIDUAL คือ หลักสูตรที่เรียนตัวต่อตัว เหมาะสำหรับช่วงอายุ 4 ปีขึ้นไป

รายการหลักสูตรของเรา …

Course-Categories-01CooChanLand

     สำหรับเด็กวัย 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสานสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง Coo Chan Land เราใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน บรรยากาศในคลาสของ Coo Chan Land เราใช้การสอนแบบ Eurhythmics ให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง มีจิตนาการไปพร้อมกับการสอนของครู เมื่อเด็กๆฟังเสียงเปียโน Acousti จะทำให้เด็กๆ รู้สึกสบาย สนุก และไม่เครียด

…เพิ่มเติม…


Course-Categories-02KuluKuluClub

     วัย2ปี กับช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจะเข้าใจคำสั่ง และมีเหตุผลเพิ่มขึ้น
     Kuru Kuru Club เราใช้ดนตรีกับการพัฒนาโดยใช้บรรยากาศในชั้นเรียน สนุกสนานกับเสียงดนตรี มีการเล่านิทานประกอบดนตรีเพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพและเสียง มีเกมส์ดนตรีให้เด็กๆได้เล่นไปกับคุณครู และผู้ปกครอง ความสนุกสนานในชั้นเรียน Kuru Kuru Club ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ

…เพิ่มเติม…


Course-Categories-03BasicCourse

Hello Music Vol. 1 สำหรับเด็กวัย 3 ปี

     เด็กวัย 3 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรี ของ Hello Music จะใช้พัฒนาการของวัย 3ปีนี้มาจำลองในชั้นเรียนโดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลง

…เพิ่มเติม…

Hello Music Vol.2 สำหรับเด็กวัย 4 ปี

     เด็กๆวัย 4ปีเริ่มมีพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ชอบการแสดงออก อยากโชว์ และมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก,ใหญ่เพิ่มขึ้น Hello Music ในชั้นเรียนจะเพิ่มทักษะการเล่นเปียโนโดยใช้ Rhythmic และ Solfeggio เป็นสื่อของการสอนให้ซึมซับกับจังหวะต่างๆโดยให้ร่างกายนั้นได้สัมผัสกับ Melody และ Rhythm เด็กๆจะเริ่มพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะได้ใช้ในการพัฒนาการเล่นดนตรีระดับสูงขึ้นต่อไป บรรยากาศของชั้นเรียนจะมีความสนุกสนาน เด็กๆจะรู้จักดนตรีในหลากสไตล์ ผ่านการบรรเลงของครูผู้สอน ทำให้เด็กๆเริ่มมีความซาบซึ้งในสุนทรีย์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น

…เพิ่มเติม…


Course-Categories-04PianoCourse

     ด้วยประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ ทางการสอนเปียโนของ Kawai Music Education หลักสูตรเปียโนSound Tree สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการสอนที่เน้นให้เข้าใจดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกการฟัง ร้อง และเล่นเปียโน ที่สำคัญคือเด็กๆจะสามารถอ่านโน๊ตได้ อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจทฤษฎีทางดนตรีที่สอดแทรกในบทเรียนที่สำคัญคือ เด็กๆจะมีความสุข ชอบและรักการเล่น รวมถึงการฝึกซ้อม สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการบรรเลงได้อย่างอิสระ และเกิดสุนทรีย์ทางดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนกับ Sound Tree Method

…เพิ่มเติม…


© 2015   Music School (Thailand)