ประวัติ

ประวัติของ Kawai Music Foundation

             Kawai (คาไว) เกิดขึ้นได้โดย Mr.Koichi Kawai (โคอิชิ คาไว) เป็นผู้ก่อตั้งโดยท่านได้เริ่มจากการเป็นหนึ่งในทึมผู้คิดค้นและสร้างเปียโนหลังแรกในประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Kawai เป็นผู้มีจิตวิญญาณในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เขาเป็นคนแรกที่ออกแบบและสร้าง Action(แอคชั่น) สำหรับแกรนด์เปียโน เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่คิดค้นกลไกเปียโนทั้งชิ้น และยังได้รับสิทธิบัตรมากมายสำหรับนวัตกรรมที่เขาเป็นผู้คิดค้น จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Blue Ribbon Medal” จากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นคนแรกของวงการเครื่องดนตรี และยังได้วางรากฐานการพัฒนาเปียโนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อมาได้พัฒนาเปียโน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกอันยอดเยี่ยมที่ทำให้ตระกูล Kawai มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์เปียโนญี่ปุ่นเลยทีเดียว

             Mr.Koichi Kawai ได้เสียชีวิตในปี 1955 และ Mr.Shigeru Kawai (ชิเกรุ คาไว) บุตรชายได้เข้ามาบริหารงานต่อ และนำ Kawai เข้าสู่ยุคสมัยของการผลิตเปียโนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเขาเชื่อว่าเปียโนที่ดีที่สุดนั้น สามารถสร้างได้จากการผสมผสานกันระหว่างทักษะและประสบการณ์ของช่างฝีมือชั้นเยี่ยมบวกกับความแม่นยำของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             เมื่อ Mr.Shigeru ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตจนประสบความสำเร็จแล้ว ก็ได้หันมาให้ความสนใจในด้านของดนตรีศึกษา โดยเห็นว่าการศึกษาด้านดนตรีเป็นรากฐานที่สำคัญของการยกระดับจิตใจและพัฒนาการทางสมอง รวมไปถึงความคิด อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในธุรกิจเปียโนอีกด้วย ดังนั้น Mr.Shigeru จึงก่อตั้งเครือข่ายสถาบันดนตรี Kawai ขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้น

             สถาบันดนตรี Kawai นั้น นอกจากจะสอนดนตรีโดยเน้นหนักที่วิชาเปียโนแล้ว ยังเป็นสถาบันที่ให้การอบรมครูผู้สอนและช่างฝีมือเปียโน เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเปียโนอีกด้วย นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Kawai Music School และ Kawai Music Education System อย่างแท้จริง

             ต่อมาในปี 1989 Mr.Hirotaka Kawai (ฮิโรทากะ คาไว) ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลคาไว ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปยังไม่หยุดยั้ง จนทำให้เปียโน Kawai เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ศิลปินและนักเปียโนอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย จนได้รับเลือกให้เป็นเปียโนที่ใช้ในการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

             Mr.Hirotaka ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของเปียโนให้ดียิ่งกว่าเดิม โดยทีมวิจัยและค้นคว้าของ Kawai ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กลไกแบบ Millennium III ที่มีการตอบสนองเป็นเลิศ, ชิ้นส่วนแบบ ABS Styran ที่แม่นยำและแข็งแรงทนทาน รวมถึงคีย์แบบ Neotex ที่สามารถดูดซับเหงื่อและความันจากนิ้วมือได้ดี จนทำให้เปียโนของ Kawai รู้จักในนามของ “เปียโนแห่งอนาคต” (Future of touch)

             จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความรักในเสียงเปียโนมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ทำให้เปียโนดิจิตอลของ Kawai เป็นเปียโนดิจิตอลที่มีความแม่นยำที่สุด แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตจำนงของ Kawai ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทั้งยังมีการปลูกป่าทดแทนอย่างสม่ำเสมอ ให้ Kawai ได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และ 14001 เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและคำมั่นสัญญาของ Kawai ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

 

จุดเริ่มต้นของ Central Group และ Kawai

             สร้างสรรพสินค้า Central ก่อตั้งโดย คุณเตียง จิราธิวัฒน์ และคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัตน์ บุตรชาย ในปี 1947 และกว่า 70 ปีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนี้ โดยมีกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CPN)  / ศูนย์การค้า (CDS) / โรงแรม (Centara) / ร้านอาหาร (CRG) และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (CMG) ซึ่งจัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้า จากทั่วโลก รวมทั้ง Kawai Piano และ Kawai Music School ด้วย

 

สถาบันจินตการดนตรี

             ก่อตั้งเมื่อปี 1981 โดยคุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ได้เปิดดำเนินการสอนมากว่า 35 ปี โดยได้ชื่อว่าเป็นสถาบันดนตรีชั้นแนวหน้าและมีมาตรฐานที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากสถาบันดนตรีชั้นนำของโลก ได้แก่ สถาบัน Kawai ประเทศญี่ปุ่น และสถาบัน ABRSM ประเทศอังกฤษ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ Kawai Music Education System ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้

 

Kawai Music School Japan

             ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรก ในปี 1956 หรือกว่า 60 ปีมาแล้ว กับการค้นคว้าและวิจัยทางด้านดนตรีศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่การพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างเดียว แต่ Kawai ยังให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กๆแต่ละคน ผ่านกิจกรรม ที่เรียกว่า Eurhythmics ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมทางดนตรี ที่เน้นให้เด็กได้ซึมซับดนตรี ไม่ได้เพียงแค่การฟังทางหูเท่านั้น แต่เป็นการให้เด็กได้ซึมซับดนตรีผ่านทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้เด็กมีความสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ให้มากที่สุด

© 2015   Music School (Thailand)