loader image

หลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร Kawai Music Education

Kawai Music School เชื่อมั่นว่า ดนตรีคือภาษาที่ สื่อสารระหว่างครู เด็ก และผู้ปกครอง ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กตั้งแต่ 1 ปี

ทุกๆคลาสในชั้นเรียนจะไม่ใช้ CD หรือสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิค แต่จะใช้เปียโนบรรเลงโดยครูผู้สอนในการเล่นแนวประกอบประสาน (Accompaniment) ครูจะบรรเลงตามจังหวะของเด็กๆ

กำลังมองหน้าหลักสูตรที่เหมาะกับช่วงอายุใช่ไหม?

หลักสูตร

GROUP ONLY คือ หลักสูตรที่เรียนกันเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับช่วงอายุ 1 – 4 ปี
INDIVIDUAL คือ หลักสูตรที่เรียนตัวต่อตัว เหมาะสำหรับช่วงอายุ 4 ปีขึ้นไป

Coo Chan Land! ดนตรีพื้นฐาน

สำหรับเด็กวัน 1ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสาทสัมผัสทั้งห้า

Coo Chan Land เราใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสทางร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน

บรรยากาศใน คลาสของ Coo Chan Land เราใช้การสอนแบบ Rhythmic ให้เด็กๆวัย 1ปีมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง ด้วยจังหวะที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสบายไม่เครียด และฟังเสียงเปียโน Acoustic ของคุณครูจะทำให้เด็กวัย 1ปีนั้นมีจินตนาการไปพร้อมกับการสอนของคุณครู

วัย 1ปีกับช่วงแห่งการพัฒนา เริ่มต้นสัมผัสความสุนทรีย์ทางดนตรีกับ Coo Chan Land ที่จะช่วย
ขับกล่อม จิตใจ อารมณ์ ของลูกน้อย อันเป็นฐานสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาด้านอื่นของร่างกายอารมณ์ และจิตใจของลูกน้อยต่อไป

Coo Chan Land เสมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และเด็ก โดยใช้กิจกรรม Rhythmic เด็ก 1ปี จะเริ่มรู้สึกถึงดนตรีโดยผ่านการฟัง แล้วมีการโต้ตอบอย่างมีความสุข
ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเด็กวันนี้ พร้อมๆไปกับการพัฒนาด้านการสื่อสาร
และความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ Kawai Music School เชื่อว่าเราใช้ดนตรีเป็นสื่อประสานระหว่าง
ผู้ปกครองกับลูกในวัย 1ปี Coo Chan Land จะช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเด็กวัยนี้ได้ดียิ่ง และเราเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กวัย 1ปีนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจมั่นคงแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ในอนาคตต่อไป

โดยมีครู 2 ท่านที่จะดูแลการเรียนการสอนอย่างละเอียด และพิถีพิถันกับบุคลิกลักษณะเฉพาะรายบุคคลก่อนเริ่มการเรียน KawaiMusic Schoolจะไม่ใช้สูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียวในการดูแลเด็กๆทุกคน เพราะเราให้ความเคารพกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่ามีความไม่เหมือนกัน

พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5 โดยใช้ดนตรีและคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นสื่อในกิจกรรม Kawai Music Education System ใช้ Eurhythmic เป็นวื่อการเรียนจะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5 ของเด็กๆ โดยให้ดนตรี และ
ผู้ปกครองเป็นสื่อกลางในการพัฒนา

ก่อนการเรียนจะเริ่มขึ้นครูจะใช้ดนตรีในการ warm up (เตรียมความพร้อม)โดยเรียกชื่อนักเรียนและสนุกสนานกับcharacter พระเอก Coo Chan หรือ Kuru Kuru Chan ใช้ทำนองและจังหวะเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กๆในชั้นตื่นตัวและสนุกสนาน

ใช้ดนตรีเป็นสื่อให้เด็กๆได้สัมผัสเสียงดนตรีทั้งทำนองหรือจังหวะทั้งร่างกายทุกส่วน Kawai Music Education System เราใช้ทำนองและจังหวะที่ชัดเจนจากง่ายๆละพัฒนาขึ้น เด็กๆจะสัมผัสถึงจังหวะที่ครูผู้สอนเล่นผ่าน Piano จากจังหวะที่พอเหมาะกับในวัยของเด็กๆ เด็กๆจะสัมผัสได้ถึง รูปแบบจังหวะต่างๆที่ครูเล่นโดยให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกับเสียงดนตรี

นอกจากการได้บริหารร่างกายกับดนตรีด้วยทำนองและจังหวะแล้ว เด็กๆก็ยังสามารถร้องเพลงง่ายๆกับครูและผู้ปกครองอย่างสนุกสนาน

เด็กเพียง 1ปี ยังไม่สามารถพูดคุยเป็นประโยค ยังเดินไม่ได้คล่องแคล่ว ในชั้นเรียน Coo Chan Land จะทำให้เด็กวัยเพียง1ปี สนุกสนานไปครูผู้สอน ผู้ปกครองอย่างเป็นธรรมชาติ จากเพลงที่ครูเล่น และร้องผู้ปกครองจะสัมผัสลูกน้อย กอดสัมผัสด้วยจังหวะ หรือทำนองทางดนตรีจะทำให้ซึมซับเข้าไปในตัวเด็กน้อยได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากที่อยู่นิ่งๆ เด็กวัย 1ปีนั้นจะค่อยๆมีการโยกตัว ปรบมือ กระดิกเท้าไปตามจังหวะดนตรี หรือแม้แต่อัมเสียงเพลงได้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด เพราะเด็กๆนั้นได้ ซึมซับดนตรีเข้าไปในร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อย่างไม่รู้ตัว

Target age: 1 year Group lessons(accompanied by guardian) Teachers: 2Duration: 40 minutes / sessionFrequency: 3 times a month (36 per year)Periods: Course starting in spring – 1 year / Course starting in Autumn – 6 months
* Lesson duration includes entering and leaving the classroom

  • Text books (2 books)
  • CDs (1)
  • Attendance stickers

* Both for the first half and the second half stage
* Image shows the material for the first half stage For children in four-year-olds or older

Kulu Kulu Club กับวัย 2 ปี

วัย2ปี กับช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจะเข้าใจคำสั่ง และมีเหตุผลเพิ่มขึ้น

Kulu Kulu Club เราใช้ดนตรีกับการพัฒนาโดยใช้บรรยากาศในชั้นเรียน สนุกสนานกับเสียงดนตรี มีการเล่านิทานประกอบดนตรีเพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพและเสียง มีเกมส์ดนตรีให้เด็กๆได้เล่นไปกับคุณครู และผู้ปกครอง ความสนุกสนานในชั้นเรียน Kulu Kulu Club ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ

Rhythmic เป็นสื่อการสอนให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับสุนทรีย์ทางดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมี Personality หรือบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเด็กๆวัย 2ขวบมาอยู่ด้วยกัน จะทำให้เกิดเสียงดนตรี Harmony ที่งดงามตามสไตล์ของวัย 2ปี ทำให้เด็กๆรู้จักการเข้าสังคมโดยใช้ดนตรีสื่อสารซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการด้าน การฟัง ร้อง และ เล่น

ทุกๆของการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะไม่ได้ใช้ CD หรือสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิค แต่จะใชเปียโนบรรเลงโดยครูผู้สอน ในการเล่นแนวประกอบปรสาน (Accompaniment)ครูจะบรรเลงตามจังหวะของเด็กๆ

เด็กๆจะได้ใช้ประสาทสัมผัส กับคุณพ่อ หรือ คุณแม่ ตามจังหวะที่ครูผู้สอนเล่นประกอบในชั้นเรียน

นอกจากเปียโนในชั้นเรียนแล้ว เด็กๆจะได้สัมผัส หรือเล่นกลอง Tamboline เครื่องประกอบจังหวะต่างๆที่เด็กๆชอบ ตามจังหวะที่ครูเล่น

นอกจากนั้นเด็กๆจะได้ฟังการบรรเลงเปียโนจากครูผู้สอนทุกๆชั่วโมงเพื่อสอนมารยาทในการฟังเพลงสร้างสมาธิในการฟังเพลงและสร้างจินตนาการ

ลำดับสุดท้ายของทุกๆชั่วโมงของการเรียนจะมีการร้องเพลงประกอบการบรรเลงของครูผู้สอน และมอบ
สติกเกอร์เพื่อพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไป

ในชั้นเรียนเด็กๆจะได้ร้องเพลงเต้นประกอบจังหวะเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนได้สัมผัสกับจังหวะและทำนองของบทเพลง เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับความงดงามของเสียงดนตรีด้วยกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญที่สุดคือ เด็กจะรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมพร้อมไปกับครู

ทุกๆกิจกรรมของการเรียนในชั้น Coo Chan & Kuru Kuru ที่ใช้ Eurhythmics นั้นไม่ได้เน้นเฉพาะการพัฒนาด้านดนตรีให้กับเด็กๆเท่านั้น แต่จะสามารถพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้าย พัฒนาทางด้านโสตประสาท ซึ่งการใช้ Eurhythmicsในชั้นเรียนของKawai Music School ได้ถูกวิจัยค้นคว้าและใช้ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 50ปี ซึ่ง Kawai เชื่อมั่นในพัฒนาการของเด็กในทุกๆส่วน โดยใช้Eurhythmics เด็กๆจะได้ฟังเพลงไพเราะจากครูผู้สอนโดยเล่นเปียตลอดชั่วโมง เด็กๆจะได้ยินเสียงร้องพร้อมกับ CD ที่บรรจุเพลงที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวัยละพัฒนาการของเด็ก เด็กจะได้ฟังมีการโต้ตอบและรู้สึกดีๆ สิ่งสำคัญคือ ได้พัฒนาทุกๆส่วนของร่างกานโดยได้ประสบการณ์ตรงจากการฟังดนตรีที่มีความงดงาม

Target age: 2 years Group lessons (accompanied by guardian)
Teachers: 2 Duration: 60 minutes/session
Frequency: 3 times a month (36 per year)
Periods: Course starting in spring – 1 year / Course starting in Autumn – 6 months

* Lesson duration includes entering and leaving the classroom.

Hello Music Vol.1 สำหรับเด็กวัย 3 ปี

เด็กวัย 3 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรี ของ Hello Music จะใช้พัฒนาการของวัย 3ปีนี้มาจำลองในชั้นเรียนโดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลง

กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic โดยใช้จังหวะที่เหมาะกับวัย 3 ปี และเริ่มให้เด็กๆมีการเล่นเปียโนระดับพื้นฐาน เปิดโอกาศให้เด็กๆได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านการเล่นดนตรีที่ชื่นชอบ จากการเลือกเครื่องดนตรีในห้องเรียนได้อย่างอิสระ กิจกรรมที่เรียนแบบกลุ่มสำหรับวัย 3 ปี Hello Music จะทำให้เด็กรู้จัก และรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และการแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์ และรู้จักมองโลกในแง่บวก กระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนวัย 3 ปีได้อย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์

Piano Course Sound Tree

ด้วยประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ ทางการสอนเปียโนของ Kawai Music Education หลักสูตรเปียโนSound Tree สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการสอนที่เน้นให้เข้าใจดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกการฟัง ร้อง และเล่นเปียโน ที่สำคัญคือเด็กๆจะสามารถอ่านโน๊ตได้ อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจทฤษฎีทางดนตรีที่สอดแทรกในบทเรียนที่สำคัญคือ เด็กๆจะมีความสุข ชอบและรักการเล่น รวมถึงการฝึกซ้อม สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการบรรเลงได้อย่างอิสระ และเกิดสุนทรีย์ทางดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนกับ Sound Tree Method

Piano Course Sound Tree จะทำให้เด็กๆ มีความสุขกับบทเพลงที่ดีไซน์เข้ากับธรรมชาติที่เด็กๆเคยชิน และชื่นชอบ และเปิดโอกาศให้เด็กๆได้มีโอกาศโชว์พลังดนตรีได้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างงดงามโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Private Lessons อายุของกลุ่มนักเรียน วิชาเด็กเล็กจะอยู่ในช่วง 1-4 ขวบ 4ขวบขึ้นไป เป็นวิชาดนตรีทั่วไป